//////

Monthly Archives: Styczeń 2012

Problemy elit politycznych

Coraz częściej problemy ekonomiczne współczesnego świata przyjmują formę nie tylko degeneracji mechanizmów finansowych danych krajów, nie koniecznie też załamanie się niektórych gospodarek jest dowodem na źle zaplanowane finansowanie. Większość współczesnych badaczy od socjologów, ekonomistów, przez politologów i antropologów, na dziennikarzach i intelektualistach kończąc – zgadza się coraz chętniej w stwierdzeniu, że zapaść licznych ekonomicznych wzorców wynika w pierwszej kolejności z degeneracji władzy. A brak zdolności licznych krajów do naprawienia własnego budżetu w szybkich i zdecydowanych krokach dodatkowo udowadnia, że elity polityczne są niezdolne do skutecznego podejmowania decyzji w kluczowych i kryzysowych chwilach. Jednocześnie większość dobrze poinformowanych społeczeństw odwraca się od swojego rządu a wysokie wymagania stawiane kolejnym politykom wybieranym na czołowe funkcje są tak wysokie, że mało które partie posiadają ekspertów merytorycznie gotowych do realnego zarządzania w dobie kryzysu.

Komputer dostęp do sieci to początek biznesu

Komputery w dzisiejszych czasach zrobiły ogromną furorę. Społeczeństwo może być dumne z takiego wynalazku. Jest to urządzenie, które bez wątpienia zna i docenia każdy człowiek. Nic dziwnego, wielka pomoc i to nie tylko naukowa, ale również biznesowa. Przecież dzięki niemu i dostępowi do sieci nie jeden dorobił się wielkich pieniędzy, majątku. Firma internetowa może się pod tym podpisać, to ona jest jedną z tych, która osiągnęła sukces. Niektórzy traktują wirtualny świat jak coś nierealnego, a jednak z tego można wyciągnąć jak najbardziej prawdziwe pieniążki. Wystarczy tylko zdecydowanie, realizowanie swojego pomysłu, który bez żadnego wątpienia musi być the best. Przede wszystkim ten biznes trzeba traktować poważnie, coś co przynosi zyski, daję chleb, ma być pielęgnowane. Jak wykorzystać nowoczesność wiedzą nieliczni, teraz kolej na inne pomysły. Najważniejsze, aby mocno wierzyć, że się uda. Zaangażowanie, wysiłek, włożenie siebie w cały biznes, może tylko i wyłącznie przynieść zadowolenie, satysfakcję i korzyści finansowe.

UE szuka sposobów na walkę z bezrobociem

Szerzący się kryzys światowy, który jednak w największym stopniu dotknął gospodarki wysoko rozwinięte, a więc większość państw europejskich, powoduje, iż z miesiąca na miesiąc wzrasta tak niepokojące zjawisko jak bezrobocie, zarówno wśród ludzi młodych, jak i wśród osób w wieku przedemerytalnym. Poszczególne kraje starają się różnymi sposobami stymulować rynki pracy, co jest niezmiernie trudnym przedsięwzięciem, kiedy ograniczana jest produkcja, spada sprzedaż detaliczna, a poszczególne kraje patrzą, jak by tu zacisnąć pasa i zaoszczędzić na budżecie. W tej sytuacji do akcji włączyła się Komisja Europejska, podejmując działania mające na celu postawienie jako swojego priorytetu ograniczenie bezrobocia, a przynajmniej na razie zatrzymanie jego postępów. Sam przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barosso stwierdził w ostatnich dniach, że Europa potrzebuje kompleksowej strategii działania, aby podjąć skuteczną walkę z tym nieprawdopodobnie negatywnym zjawiskiem, podsumował też, że w Europie tkwi potencjał głównie w sektorze tak zwanej zielonej gospodarki, zdrowia oraz nowych technologii, co może łącznie stworzyć 20 milionów nowych miejsc pracy.