//////

Monthly Archives: Marzec 2012

Jak zarabiać przez internet?

Nikogo na pewno nie dziwi dziś fakt, że wielu z nas pracuje przez internet. Nie chodzi tu wyłącznie o indywidualną działalność lub też firmy, które ze swoimi pracownikami komunikują się właśnie w ten sposób, ale również o przedsiębiorstwa, które całą swoją działalność prowadzą w internecie – często określane są one mianem start-upów, czyli niewielkich firm internetowych, oferujących swoim klientom innowacyjne, nieznane dotąd usługi. Klucz do sukcesu takiej firmy z całą pewnością tkwi w tym, aby stworzyć niebanalny pomysł, na którym oprze się całą działalność naszej firmy – bez niego star-up po prostu zniknie, wyparty przez tysiące bardziej pomysłowych propozycji. Popularność start-upów oraz fakt, że powstaje ich coraz więcej wynikają na pewno także z faktu, że nie wymagają one wielkich inwestycji na początku swojej działalności, a pomoc osobom, które chciałby założyć jeden z nich świadczą rozmaite inkubatory przedsiębiorczości, czyli instytucje wspomagające młodych, innowacyjnych biznesmenów i pomagające im w stworzeniu swojej własnej firmy.

Recesja zawsze uderza we wszystkich

Jeżeli świat stanie w obliczu recesji odbija się to także na nas. Przed ostatnim kryzysem uchronił nas nadzór bankowy, poprawa płynności banków i bardzo silny popyt wewnętrzny, który jest charakterystyczną cechą naszej gospodarki. Słychać jednak głosy, że kolejny kryzys spowoduje wzrost sentymentu do oszczędzania i wstrzymanie konsumpcji. W bardzo prosty sposób przełoży się to na spowolnienie gospodarcze, z którego bez podjęcia drastycznych reform nie będziemy w stanie wyjść. To jednak optymistyczny scenariusz. Gdyby zbankrutowały kraje tj. Grecja, Włochy czy Hiszpania cała strefa euro pogrążyłaby się w ogromnym kryzysie, który zapoczątkowałby niespotykaną falę bankructw finansowych instytucji. Na razie jeszcze w rejony zagrożone utratą płynności kierowana jest pomoc. Nic jednak nie trwa wiecznie a rządy rozwiniętych gospodarczo krajów powinny jak najszybciej podjąć kroki zmierzające do unormowania nieciekawej sytuacji panującej na światowych rynkach. Podsumowując nie możemy uważać się za bezpiecznych w międzynarodowym otoczeniu ekonomicznym. Wszystkie negatywne konsekwencje finansowe w końcu odbiją się na nas, jeżeli nie będziemy się racjonalnie zachowywać.

Losy kapitalistycznych gospodarek

Kapitalizm jest bardzo mocno odpowiedzialny za zmianę priorytetów przeciętnej rodziny a gospodarstwa domowe w szybko rozwijających się krajach niemal za naturalne uważają systematyczne powiększanie własnych zasobów materialnych. Niestety psychologowie podkreślają, że przekonanie jednostki o tym, że powinno posiadać więcej niż jej rodzice i że jej dziecko jednocześnie będzie posiadało więcej, niż ona sama jest tak naturalne, jak koncepcja Boga. Dlatego nie sposób jest walczyć z ludzką gotowością do zaciągania pożyczek byle tylko kupić sobie coś, co w danym społeczeństwie świadczy o wyższym statusie posiadanie. Majątek i budżet danego gospodarstwa domowego dość szybko stał się tematem, który jednocześnie dzieli i łączy ludzi a powodzenie jednego znajomego z paczki przy nieszczęściach finansowych innych jej członków dość szybko prowadzi do rozpadu więzi w jej pierwotnej formie. Dlatego nikt nie ma wątpliwości, że chociaż wielki biznes daje wielkie możliwości, całkowite oddanie się temu systemowi może być zgubne.