//////

Monthly Archives: Kwiecień 2012

Ułatwienia dla przedsiębiorców wprowadzone w roku 2011

Od wielu lat instytucje biznesowe walczą w naszym kraju o takie dostosowanie przepisów i regulacji prawnych, by były one przyjazne dla przedsiębiorców prywatnych oraz potrafiły stymulować rozwój gospodarczy naszego kraju. Każdego roku jest przygotowywana przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan lista spraw, które zostały jeszcze do rozwiązania, a są bardzo istotne dla polskich przedsiębiorców. W raporcie ostatnim Lewiatan umiarkowanie pochwalił rząd za wprowadzenie pewnych udogodnień dla przedsiębiorców, wśród których wymieniono ustawę deregulacyjną, co pozwoliło wprowadzić do ustaw podatkowych nową instytucję pod nazwą leasingu konsumenckiego. Ministerstwo Finansów zostało pochwalone przez przedstawicieli przedsiębiorców za możliwość załatwiania wielu istotnych czynności poprzez Internet, w tym możliwość składania e-deklaracji. Pochwalone też zostały rozwiązania podatkowe, które umożliwiły wydłużenie terminu składania deklaracji podatkowych do dnia 31 stycznia przez tych podatników, którzy są posiadaczami budowli oraz nieruchomości nie tylko w jednej gminie.