//////

Formalności i dokumenty

Recesja zawsze uderza we wszystkich

Jeżeli świat stanie w obliczu recesji odbija się to także na nas. Przed ostatnim kryzysem uchronił nas nadzór bankowy, poprawa płynności banków i bardzo silny popyt wewnętrzny, który jest charakterystyczną cechą naszej gospodarki. Słychać jednak głosy, że kolejny kryzys spowoduje wzrost sentymentu do oszczędzania i wstrzymanie konsumpcji. W bardzo prosty sposób przełoży się to na spowolnienie gospodarcze, z którego bez podjęcia drastycznych reform nie będziemy w stanie wyjść. To jednak optymistyczny scenariusz. Gdyby zbankrutowały kraje tj. Grecja, Włochy czy Hiszpania cała strefa euro pogrążyłaby się w ogromnym kryzysie, który zapoczątkowałby niespotykaną falę bankructw finansowych instytucji. Na razie jeszcze w rejony zagrożone utratą płynności kierowana jest pomoc. Nic jednak nie trwa wiecznie a rządy rozwiniętych gospodarczo krajów powinny jak najszybciej podjąć kroki zmierzające do unormowania nieciekawej sytuacji panującej na światowych rynkach. Podsumowując nie możemy uważać się za bezpiecznych w międzynarodowym otoczeniu ekonomicznym. Wszystkie negatywne konsekwencje finansowe w końcu odbiją się na nas, jeżeli nie będziemy się racjonalnie zachowywać.

Księgowość dla twojej firmy

Żadna firma nie mogłaby działać bez księgowości – potrzebne są przecież comiesięczne rozliczenia z urzędem skarbowym oraz klientami i biznesowymi partnerami. Wiąże się z tym niestety wiele problemów, dotykających zwłaszcza właścicieli małych i średnich firm – zatrudnienie etatowej księgowej jest przecież sporym wydatkiem. Zostają zawsze biura księgowe, jednak i one mogą być nieopłacalne dla jedno lub kilkuosobowych firm, których przecież powstaje i działa coraz więcej. Co mają robić ich właściciele. Na pewno bardzo interesującym rozwiązaniem będzie skorzystanie z księgowości online. Pod tą nazwą kryje się rodzaj informatycznych systemów, dzięki którym możemy znacznie zmniejszyć wydatki naszej firmy – dostęp do nich jest wszak bardzo tani, kilka razy tańszy od usług żywych księgowych. Przedsiębiorca, który decyduje się na korzystanie z takiego właśnie rodzaju systemu musi samodzielnie wprowadzić do niego wszystkie wymagane dane, a ten dokona za niego wszystkich niezbędnych obliczeń oraz sporządzi rozmaite dokumenty.

UE szuka sposobów na walkę z bezrobociem

Szerzący się kryzys światowy, który jednak w największym stopniu dotknął gospodarki wysoko rozwinięte, a więc większość państw europejskich, powoduje, iż z miesiąca na miesiąc wzrasta tak niepokojące zjawisko jak bezrobocie, zarówno wśród ludzi młodych, jak i wśród osób w wieku przedemerytalnym. Poszczególne kraje starają się różnymi sposobami stymulować rynki pracy, co jest niezmiernie trudnym przedsięwzięciem, kiedy ograniczana jest produkcja, spada sprzedaż detaliczna, a poszczególne kraje patrzą, jak by tu zacisnąć pasa i zaoszczędzić na budżecie. W tej sytuacji do akcji włączyła się Komisja Europejska, podejmując działania mające na celu postawienie jako swojego priorytetu ograniczenie bezrobocia, a przynajmniej na razie zatrzymanie jego postępów. Sam przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barosso stwierdził w ostatnich dniach, że Europa potrzebuje kompleksowej strategii działania, aby podjąć skuteczną walkę z tym nieprawdopodobnie negatywnym zjawiskiem, podsumował też, że w Europie tkwi potencjał głównie w sektorze tak zwanej zielonej gospodarki, zdrowia oraz nowych technologii, co może łącznie stworzyć 20 milionów nowych miejsc pracy.

Rodzinny biznes – sukces czy porażka?

Stara zasada ekonomii głosi, iż z rodziną wychodzi się dobrze tylko na zdjęciu. Temu stereotypowi dość namacalnie przeczą jednak miliony zysków, jakie generują rodzinne firmy. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, iż znane nam marki są na przykład dziełem braci lub ojca i syna, czy dwóch sióstr albo pary małżeńskiej. Oczywiście biznes ze współmałżonkiem należy do tych najbardziej narażonych na ryzyko rozpadu z wszystkim znanych powodów. Tym, co może być przyczyną biznesowego powodzenia firmy prowadzonej przez osoby ze sobą spokrewnione, jest posiadanie już na wstępie poczucia, iż firma jest wspólnym dobrem, a sukces każdej jednostki jest sukcesem wspólnym. Jeżeli nasza siostra lub brat wynegocjuje atrakcyjny kontrakt będziemy się cieszyć z jego sukcesu, a nie spoglądać z zazdrością na to, że to właśnie on czy ona zabłysnął na tle zespołu. Ważnym elementem dobrego biznesu jest zaufanie. W rodzinie ono jest od początku, przeważnie nie trzeba go budować od zera. Firma rodzinna od początku swojego istnienia stoi na solidnych fundamentach.