//////

KONWERSJA ZADŁUŻENIA

Konwersja zadłużenia w 1990 r. objęła 27 mld dolarów. Był to rok podpisywania pierwszych umów Brady’ego i wielkiej operacji prywatyzacji w Argentynie, gdy zamieniano długi na akcje. W następnym roku wartość konwersji spadła do 6 mld dolarów, aby w 1992 r. wzrosnąć do około 17 mld dolarów, co było związane z redukcją zadłużenia w Nigerii i na Filipinach oraz intensywnym programem zamiany długów na udziały w Argentynie i Meksyku. Rok później wartość konwersji znowu spadła do około 12 mld dolarów, wiązało się to m.in. ze wzrostem cen na rynku wtórnym długów tych krajów, które uczestniczyły w planie Bra- dy’ego. Łącznie w latach 1985-1993 około 80% operagi konwersji dłu­gów dotyczyło 4 krajów: Argentyny, Brazylii, Chile i Meksyku.