//////

ŁĄCZNIE Z KREDYTAMI

Łącznie z kredytami mieliśmy do spłacenia około 47 mld dolarów. Teoretycznie w 1992 r. powinniśmy spłacić blisko 4,7 mld dolarów tylko z tytułu odsetek. W praktyce wszystkim wierzycielom zwróci­liśmy łącznie około 1,1 mld dolarów odsetek i 4,43 mld kapitału. Nie spłaconych pozostało około 3,6 mld dolarów odsetek. W tej sytuacji w styczniu 1993 r. wznowiono negocjacje z Klubem Londyń­skim w sprawie redukcji i obsługi polskiego zadłużenia. Obie strony zdecydowały się na ustępstwa. Banki komercyjne złagodziły swoje, wcześniej akcentowane, stanowisko, które wykluczało z rozmów kwestię zaległych odsetek od kredytu rewolwingowego. Na początku rozmów w Wiedniu banki uzależniały negocjacje od rozpoczęcia przez Polskę spłaty odsetek od długu zaciągniętego przed marcem 1981 r.