//////

Doradztwo podatkowe Warszawa

Optymalizacja podatkowa jest bardzo ważną kwestią prowadzenia zarówno małego, jak i dużego przedsiębiorstwa. Wraz z rozwojem firmy, przedsiębiorcy coraz bardziej zwracają uwagę na aspekt optymalizacji podatkowej, gdyż wtedy podatki płaci się nie w wysokości kilku tysięcy złotych rocznie, ale kilkuset lub nawet kilku milionów złotych rocznie. Warto więc korzystać z usług profesjonalnych firm, które oferują doradztwo podatkowe Warszawa. Doświadczony doradca podatkowy pomoże dla waszej firmy znaleźć legalne sposoby na zyskanie przynajmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Polski rząd przecież co roku wprowadza wiele ulg podatkowych, z których pomogą korzystać przedsiębiorcy, jeśli spełnią określone warunki. Interpretowaniem nowych przepisów oraz wprowadzaniem ich w życie w waszym przedsiębiorstwie zajmie się właśnie doradca podatkowy. Dzięki niemu będziecie mogli praktycznie natychmiastowo zastosować wszelkie nowe przepisy podatkowe w sowim przedsiębiorstwie i zaoszczędzić przynajmniej kilka tysięcy złotych. 

Doradca kredytowy Warszawa

Co roku tysiące Polaków decyduje się na wzięcie kredytu konsumenckiego w banku. Kredyt nie jest oczywiście rozwiązaniem naszych finansowych problemów, ale czasami jest to jedyne wyjście, aby załatwić chwilowo występującą dziurę w waszym budżecie. W Polsce działa przynajmniej kilkanaście banków, które zajmują się obsługiwaniem konsumentów. Banki te cały czas starają się walczyć o każdego klienta, więc co roku możemy zobaczyć nowe, wspaniałe promocje oraz oferty udzielenia szybkiej i taniej pożyczki. Zaciągnięcie kredytu na kilkanaście tysięcy złotych nie powinno być szybkie. Zanim udacie się do któregokolwiek z banków, warto najpierw wybrać się do profesjonalnego i doświadczonego doradcy kredytowego. Doradca kredytowy Warszawa specjalnie dla was porówna wszystkie, aktualnie dostępne oferty bankowe, aby znaleźć najlepszą, czyli najbardziej opłacalny dla was kredyt. Warto więc udać się najpierw do profesjonalnego doradcy, gdyż różnica w spłaconych odsetkach może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. 

Ekspertem być, czyli doradca finansowy Poznań

Niejeden doradca finansowy Poznań pomaga klientom w prowadzeniu ich finansowych spraw. Klienci takiego doradcy mogą być pewni, że doradca wprowadzi ład w ich sprawy finansowe. Jego praca jest ważna, a wiele osób czuje się o wiele lepiej oraz bezpieczniej dzięki jego pomocy oraz wsparciu.. Na pewno warto zadbać o rozwój, a dobrej klasy doradca taki rozwój bardzo chętnie zapewnia. Finansowe kwestie są ważne, pozwalają żyć i rozwijać się, zdobywać coraz większe finanse i nie mieć problemów. Nie majątek jest najważniejszy, lecz bez pieniędzy życia nie ma. To pewnik. Doradca finansowy strzeże majątku danej osoby, pomnaża go i sprawia, że problemy finansowe się nie pojawiają albo nie pogłębiają, gdy już są obecne. Coraz więcej osób interesuje się pomocą finansową i chce ją mieć. Jeśli tylko można poprosić o pomoc doradcę finansowego, to należy to uczynić, nie przejmując się kosztami takiego przedsięwzięcia. Dobry doradca jest prawdziwym skarbem dla niejednej osoby. Na pewno warto postarać się o tego rodzaju współpracę. 

PIERWSZA RATA

Pierwsza rata wyniosła . 55 min dolarów i została zwrócona za pośrednictwem Banku Handlowego. Bank ten otrzymał z budżetu państwa od­powiednią kwotę w złotych, za które odkupił od NBP dewizy. Od roku 1996 będzie Polska spłacać raty kapitałowe dwa razy w roku —   w marcu i we wrześniu. Wielkość rat będzie rosła, a spiętrzenie płatności nastąpi w latach 2005-2009. Wtedy to na konta członków Klubu Paryskiego będziemy przelewać po 2-3 mld dolarów. Dodat­kowo od 2001 r. zaczniemy płacić raty bankom zrzeszonym w Klu­bie Londyńskim. Długi wobec Klubu Paryskiego powinniśmy spłacić w 2014 r., a wobec Klubu Londyńskiego. w 2012 r.

PRZEWIDZIANE W UMOWIE

Umowa z Klubem Londyńskim przewiduje moż­liwość zamiany zadłużenia na udziały kapitałowe w prywatyzowa­nych przedsiębiorstwach i inwestycje bezpośrednie w Polsce. Dopełnieniem wieloletniego procesu restrukturyzacji naszego za­dłużenia zagranicznego stało się podpisane 30 stycznia 1995 r. porozumienie ramowe w sprawie podstawowych zasad uregulowania wzajemnego zadłużenia z b. ZSRR. Przewidziano w nim anulowanie w drodze kompensaty wzajemnego zadłużenia obu krajów w rublach transferowych, walutach wymienialnych, dolarach -clearingowych i rublach radzieckich. W walutach wymienialnych ma być rozliczane zadłużenie z tytułu dostaw towarów i usług, realizowanych przez polskie i rosyjskie przedsiębiorstwa w 1991 r.

MOŻLIWOŚCI UMOWY

Umowa z Klubem Paryskim umo­żliwia unormowanie stosunków z państwami wierzycielskimi, co pozwala na uzyskiwanie nowych kredytów i gwarancji kredytowych. Przewiduje też dodatkowe możliwości darowania lub konwersji na­szych wierzytelności na zasadzie dobrowolności. W pierwszych 3 latach obowiązywania umowy starania Polski koncentrowały się na uzyskaniu ekokonwersji. Ubiegano się o prze­znaczenie całej możliwej kwoty (10%, ale nie mniej niż 20 min dolarów) na Ekofundusz. Propozycję taką do tej pory przyjęły jednak tylko Stany Zjednoczone i Szwajcaria, a Francja przeznaczyła na ten cel 1% swych wierzytelności. Zainteresowanie innych państw nie jest duże, mimo iż wierzyciel zyskuje miejsce w radzie nadzorczej Ekofunduszu, zaś zakupy sprzętu i urządzeń dokonywane są z regu­ły w państwach, które wniosły wkład.

PODPISANIE WIELOSTRONNYCH UMÓW

Objęła ona wszystkie zobowiązania Polski wobec tych państw z tytułu kredytów długo- i średnioterminowych, o ter­minie spłaty ponad 1 rok, zaciągniętych przed 1 stycznia 1984 r. Celem porozumienia była dwuetapowa redukcja polskiego długu o    50%. W pierwszym etapie wierzyciele zgodzili się na 30% redukcję łącznych zobowiązań oraz dodatkową ulgę w postaci umorzenia 80% odsetek przypadających do zapłaty w okresie 1 kwietnia 1991 r.- -31 marca 1994 r.   Samo podpisanie wielostronnych umów oznacza jedynie, że państwa wierzycielskie zobowiązują się do zawarcia umów na zasadach określonych w dokumencie, zastrzegając sobie wybór opcji spłaty.