//////

PIERWSZA RATA

Pierwsza rata wyniosła . 55 min dolarów i została zwrócona za pośrednictwem Banku Handlowego. Bank ten otrzymał z budżetu państwa od­powiednią kwotę w złotych, za które odkupił od NBP dewizy. Od roku 1996 będzie Polska spłacać raty kapitałowe dwa razy w roku —   w marcu i we wrześniu. Wielkość rat będzie rosła, a spiętrzenie płatności nastąpi w latach 2005-2009. Wtedy to na konta członków Klubu Paryskiego będziemy przelewać po 2-3 mld dolarów. Dodat­kowo od 2001 r. zaczniemy płacić raty bankom zrzeszonym w Klu­bie Londyńskim. Długi wobec Klubu Paryskiego powinniśmy spłacić w 2014 r., a wobec Klubu Londyńskiego. w 2012 r.