//////

PRZEWIDZIANE W UMOWIE

Umowa z Klubem Londyńskim przewiduje moż­liwość zamiany zadłużenia na udziały kapitałowe w prywatyzowa­nych przedsiębiorstwach i inwestycje bezpośrednie w Polsce. Dopełnieniem wieloletniego procesu restrukturyzacji naszego za­dłużenia zagranicznego stało się podpisane 30 stycznia 1995 r. porozumienie ramowe w sprawie podstawowych zasad uregulowania wzajemnego zadłużenia z b. ZSRR. Przewidziano w nim anulowanie w drodze kompensaty wzajemnego zadłużenia obu krajów w rublach transferowych, walutach wymienialnych, dolarach -clearingowych i rublach radzieckich. W walutach wymienialnych ma być rozliczane zadłużenie z tytułu dostaw towarów i usług, realizowanych przez polskie i rosyjskie przedsiębiorstwa w 1991 r.