//////

SPECJALNA UMOWA

W grudniu 1994 r. Klub Paryski podpisał tzw. warunki z Neapo­lu, według których kraje o dochodzie poniżej 500 dolarów na 1 mieszkańca lub o stosunku długu do eksportu przekraczającym 35%, mogą ubiegać się o 67% redukcję długu. Specjalna umowa z Algierią dotyczyła aktualnej kwoty kapitału i odsetek oraz rat kapitałowych i odsetek należnych przez kolejne 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Okres spłat wyznaczono na 15 lat z 3-letnią karencją. W porozumieniu z Gabonem przewidziano, restrukturyza­cję rat kapitałowych i odsetek należnych w okresie kwiecień 1994 r. marzec 1995 r., wliczając w to zobowiązania z tytułu poprzednio już zrestrukturyzowanego długu. Kenia uzyskała restrukturyzację odsetek, a okres ich spłaty ustalono na 8 lat z krótką, roczną karencją.