//////

kryzys

Problemy elit politycznych

Coraz częściej problemy ekonomiczne współczesnego świata przyjmują formę nie tylko degeneracji mechanizmów finansowych danych krajów, nie koniecznie też załamanie się niektórych gospodarek jest dowodem na źle zaplanowane finansowanie. Większość współczesnych badaczy od socjologów, ekonomistów, przez politologów i antropologów, na dziennikarzach i intelektualistach kończąc – zgadza się coraz chętniej w stwierdzeniu, że zapaść licznych ekonomicznych wzorców wynika w pierwszej kolejności z degeneracji władzy. A brak zdolności licznych krajów do naprawienia własnego budżetu w szybkich i zdecydowanych krokach dodatkowo udowadnia, że elity polityczne są niezdolne do skutecznego podejmowania decyzji w kluczowych i kryzysowych chwilach. Jednocześnie większość dobrze poinformowanych społeczeństw odwraca się od swojego rządu a wysokie wymagania stawiane kolejnym politykom wybieranym na czołowe funkcje są tak wysokie, że mało które partie posiadają ekspertów merytorycznie gotowych do realnego zarządzania w dobie kryzysu.