//////

W TRAKCIE ROZMÓW

W trakcie rozmów bardzo twarde stanowisko zajęli bankierzy amerykańscy. Rozpoczęły się zacięte rokowania. Problem był trudny, bez precedensu w historii finansów międzynarodowych. Nigdy w tak krótkim czasie nie trzeba było podjąć tak ważkiej decyzji, np. w przypadku Turcji trzeba było 20 miesięcy ostrych przetargów, zanim w końcu 1979 r. przesunięto jej termin spłat 3 mld -dolarów. Przesunięcie kwoty 450 min dolarów zobowiązań Brazylii zajęło cały rok. Nigdy nie żądano od banków odroczenia pożyczek bez odpowiednich gwarancji MFW. Tymczasem Polska 10 listopada 1981 r. dopiero złożyła wniosek o przyjęcie do MFW. Warto wreszcie dodać, że wierzycielami Turq’i było 240 banków, zaś Polski — 460.