//////

Z POLSKIEGO PUNKTU WIDZENIA

Po pierwsze, negatywne, z polskiego punktu widze­nia, było to, że nie negocjowano problemu konwersji całości pol­skiego zadłużenia wraz z odsetkami. Spłaty zadłużenia w 90% przypadały na lata 1981-1983, a dyskutowano tylko sprawę płatno­ści przypadających na 1981 r. (a w pierwszej fazie rozmów nawet tylko na drugi kwartał). Istniała wprawdzie zapowiedź wznowienia rozmów z rządami krajów wierzycielskich na temat płatności przypa­dających na lata następne, ale nie wiadomo było, czy rozmowy te doprowadzą do jednorazowego załatwienia sprawy, czy też obejmą znów tylko płatności poszczególnych lat. Niejasna była też perspek­tywa rozmów z bankami o płatnościach przypadających na lata następne.