//////

ZADŁUŻENIE ROZWIJAJĄCYCH SIĘ KRAJÓW

Jedynie MFW wykazywał w tym względzie powściągliwość. Mimo że zadłużenie krajów rozwijających się wzrosło ze 130 mld dolarów w 1973 r. do 336 mld w 1978 r., to kraje te wykazywały wzrost gospodarczy i spłacały długi. Jednakże w czterech kolejnych latach sytuaq”a gwałtownie się zmieniła. W roku 1979 OPEC podwyższył ceny ropy z 13 do 32 dolarów za baryłkę. Kraje uprzemysłowione odpowiedziały na tę podwyżkę wprowadzeniem ograniczeń w zuży­ciu ropy oraz wzrostem inflacji, mimo iż odbiło się to negatywnie na likwidacji bezrobocia. W końcu 1979 r. władze Stanów Zjednoczo­nych wprowadziły zaostrzoną politykę monetarną, przeciwdziałającą inflacji. Podobnie postąpiły Wielka Brytania, Francja, Japonia, Niemcy i Włochy. W przeciwieństwie do nich kraje rozwijające się zareagowały na wzrost cen ropy zwiększeniem zadłużenia z 336 mld dolarów w 1978 r. do 662 mld w 1982 r. Oceniono, że w kwocie 326 mld dolarów długu aż 260 mld pochłonęły wydatki na zakup ropy naftowej.