//////

ZAMROŻENIE INWESTYCJI

Polska zamroziła 49 wielkich inwestycji, aby zmniejszyć zadłuże­nie. Wzrosła ilość bezużytecznych maszyn, o wartości około 50 mld dolarów, głównie importowanych z Zachodu. Ogromnym ciężarem dla kraju były subsydia, których wysokość w początkach lat 80. oceniano na około 30 mld dolarów. Państwo subsydiowało nie tylko artykuły żywnościowe (z powodu zamrożenia cen), ale i wiele towa­rów pochodzących z importu. Przykładem ułomności polskich kre­dytowych operacji zagranicznych była transakcja z kanadyjską firmą Massey Ferguson (licencja na ciągniki). Nieporozumieniem był za­kup dokumentacji obliczanej w calach, nie używanych w polskim przemyśle. Massey Ferguson był słabym partnerem, znajdującym się od dawna w tarapatach finansowych. Firma miała siedzibę w Kana­dzie, a zakłady produkcyjne w wielu krajach.