//////

ZAPRZECZENIE PRZYPUSZCZEŃ

„Financial Times” zamieścił w grudniu 1980 r. informację, będą­cą zaprzeczeniem przypuszczeń zachodnich kół finansowych, iż Pol­ska nie poprosi o zmianę terminów płatności rat pożyczek. Jedno­cześnie czasopismo to sugerowało przesunięcie terminu. spłaty, co uważało za lepsze wyjście od udostępniania Polsce coraz to nowych środków, które umożliwiały obsługę zadłużenia. Eksperci uznali, że moratorium byłoby najgorszym rozwiązaniem. Przeciwni jego ogło­szeniu byli przede wszystkim członkowie ówczesnej RWPG. Ucier­piałyby na tym interesy wszystkich państw członkowskich. Przekreś­lona zostałaby ich wiarygodność jako dłużników. Byłoby to również zabójcze dla wierzycieli.